Få den grunnleggende kompetansen du trenger for å anskaffe adgangskontroll til nærings- eller leilighetsbygg du er prosjektleder for. 

Denne guiden tar tak i prosessene fra kartlegging av funksjoner i planleggingsfasen til den daglige driften av adgangskontrollen i et ferdig bygg.

Miniguiden dekker følgende temaer:

  • Avklare behov
  • Kartlegge løsninger
  • Installasjon
  • Drift og vedlikehold

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til guiden.

Miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll (drift)