Borettslag sameie hus i rekke

Lås- og adgangssystemer for borettslag og sameier

Når styret har fått i oppdrag å vurdere anskaffelse av et adgangssystem, er det flere faktorer som bør veie inn: Brukervennlighet, fleksibilitet og god driftsøkonomi. På denne siden finner borettslag og sameier alt de trenger for å vurdere en oppgradering.

Hvorfor er det viktig med et bevisst forhold til sikkerhetsløsninger i borettslag og sameier?

I et bofellesskap som har eksistert en stund er det ganske mange mennesker som har flyttet inn og ut gjennom årenes løp. Med mekaniske låser i dørene, vil et ukjent antall nøkler ha kommet på avveie. De er mistet, noen er lånt ut og ikke returnert – mens andre har blitt med på flyttelasset.

I sum er det et ukjent antall personer som har tilgang til både garasjeanlegg, sykkelparkering, boder og ikke minst selve boligene.

En slik situasjon er ikke unik. Tvert imot er det en rekke borettslag og sameier som bør innse at sikkerheten ikke er som den bør være med det man kan kalle et mekanisk adgangssystem.

Uansett hvor pertentlige beboerne hevder seg å være, vil nøkler komme på avveie. Med et elektronisk adgangssystem byttes nøklene ut med adgangsbrikker eller en personlig kode. Koden holder dørene sikret så lenge den ikke røpes for uvedkommende. En brikke kan også komme på avveie, men da slettes den fra systemet og blir ubrukelig. Styret eller en ekstern leverandør utsteder en ny brikke til en lav eller null kostnad – og sikkerheten er ivaretatt.

Borettslag og sameier har ekstra utfordringer med sikkerheten på grunn av fellesområdene og inn- og utflytting. Derfor er det klokt å gjøre en vurdering av tiltak som kan bidra til at sikkerheten holdes på et godt nok nivå.

Elektroniske løsninger kalles gjerne «adgangskontroll». Det betyr ikke at beboerne skal oppleve at de blir kontrollert og overvåket, men at alle har et bevisst forhold til egen og felleskapets sikkerhet ved å ha kontroll på hvem som faktisk har adgang.

Gratis guide: Anskaffelse av nøkkelfritt adgangssystem Adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå ›
Hvordan kommer man i gang med adgangskontroll?

Hvordan kommer man i gang med adgangskontroll?

En praktisk måte å komme i gang på er å ta det grundig og systematisk. Ta kontakt med en lokal leverandør av elektroniske adgangssystemer og be om en orientering for styret om funksjoner og et kostnadsbilde. Det kan være flere leverandører å velge mellom, så det er lov å hente inn informasjon fra flere enn én.

I slike møter vil dere opparbeide en viss kunnskap om hvilke løsninger som finnes og hva som skal til for å dekke behovene. Neste skritt kan være å be den leverandøren dere foretrekker (så langt) å stille på en informasjonskveld for beboerne. Det bidrar til å skape trygghet for de som ikke har dybdekunnskap om adgangskontroll. Og det gjelder jo de fleste. Samtidig får leverandøren mye informasjon som gjør det enklere å sette sammen en løsning som innfrir borettslagets behov.

Etter noen runder med ulike leverandører, vil man komme i mål med en anskaffelse. Det krever litt innsats fra styret å fullføre løpet, men tenk på at noen timer i løpet av noen uker gir effekt i flere år fremover: Sikkerhet som varer kombinert med en nøkkelfri hverdag for alle beboerne.

Les mer på Låsbloggen

Hva koster adgangskontrollen?

Hvordan får man egentlig oversikt over de reelle kostnadene ved et elektronisk adgangssystem?

Heller enn å se på investeringskostnadene, kan det være smart å fokusere på helheten: Hvilke andre gevinster kan man hente ut av en effektiv adgangskontroll?

Pris og funksjonalitet henger ofte sammen. De ressursbesparelsene et velfungerende adgangssystem vil gi, vil på sikt gjøre at det lønner seg å investere i kvalitetsløsninger tilpasset de eksisterende behovene.

For å velge mellom de ulike leverandørene som tilbyr elektroniske adgangssystemer, kan man med fordel se på hvor mye av informasjonen i eget system man vil få tilgang til. Her er det store forskjeller på hva leverandørene tilbyr. Det samme gjelder muligheten for å implementere andre funksjoner i systemet.

Les mer på Låsbloggen om kostnadene ved et adgangssystem.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›
Smartair kortleser og kodepanel

Hva er den beste løsningen for vårt sameie?

Mange beboere i samme bygg med felles inngangsdører kan by på arbeidskrevende håndtering av nøkler. Da er et alternativ nøkkelfrie elektroniske låser som betjenes med en adgangsbrikke, et adgangskort eller en felles dørkode.

Det finnes en rekke ulike løsninger på markedet. Det mest praktiske og økonomiske alternativet er å anskaffe en felles eller todelt løsning fra én leverandør som også kan ta ansvar for hele eller deler av driften.

I praksis er det snakk om såkalte offline-løsninger der styret, driftsleder eller en ekstern tjenesteleverandør utsteder adgangsbrikker klar til bruk. Batteridrevet lås og kortleser/kodepanel uten behov for kablet strøm eller signaler til døren.

Hos Assa Abloy Opening Solutions har vi løsningen SMARTair som kan benyttes på både fellesdører og inngangsdøren til hver boenhet. Det innebærer at beboerne overlater døradministrasjonen til styret eller en annen driftsansvarlig. Løsningen er praktisk hvis det er en stor andel eldre mennesker borettslaget som foretrekker å overlate adgangskontrollen til andre.

Et alternativ er SMARTair på fellesdørene og eventuelt garasjeanlegg og Yale Doorman på beboernes inngangsdører. Da har hver enkelt kontroll med og ansvar for sin lås og drift av denne. Dette er løsningen for de som ikke ønsker at utenforstående skal ha mulighet til å låse seg inn i boligen.

Det kan høres komplisert ut, men begge låsene betjenes med den samme adgangsbrikken. Og driftsoppgavene handler om å bistå beboerne ved tapt brikke eller nye brikker til nye eiere.

En klar fordel med disse alternativene er arbeid og kostnader knyttet til montering. Dørmonterte enheter er designet for såkalt retrofit og er batteridrevne. Det betyr at det ikke er behov for å bore eller gjøre andre inngrep i døren. Med hensyn til brannsikkerhet, utgjør dette et kostnadsmessig fortrinn. Døren til hver leilighet er et brannskille og kan ikke bores eller skjæres i uten at de mister sin klassifisering. Dermed er alternativet å bytte ut alle dørene hvis man velger et elektronisk adgangssystem som krever tilpasninger i dørbladet.

Les også: Brukervennlig adgangskontroll i borettslaget

Drift av adgangssystem i borettslaget

Når et adgangssystem er på plass, er det viktig å ha kontroll på rutiner for både drift og service. Driftsoppgavene handler om de daglige tingene som beboerne trenger:
  • Slette og utstede brikker og kort
  • Ta imot varsel om feil
  • Bestille fagfolk til utbedring

Servicedelen handler om å gå over mekanikk, elektronikk og programvare med faste intervaller for å forebygge problemer og sikre optimal drift.

I en hektisk hverdag kan det oppleves som et stort ansvar å håndtere slike ting selv. Derfor er det ikke uvanlig å sette bort driften av adgangssystemet til en tredjepart. En ofte valgt løsning er en kombinert drift- og serviceavtale, gjerne med den som leverer adgangssystemet. Det gir forutsigbarhet for både drift og kostnader.

Les også: Ansvar for drift

Den beste leverandøren av elektroniske dørlåser til borettslaget

Når borettslaget eller sameiet skal anskaffe en nøkkelfri løsning, er det avgjørende å inngå en avtale om elektronisk adgangskontroll med én lokal og helhetlig leverandør. Det skaper en nærhet og forutsigbarhet som gir uttelling for både økonomi og driftssikkerhet.

Se etter en leverandør som kan levere både låskasser, automatikk og selve adgangskontrollen. Den samme aktøren bør ta både installasjonen og håndtere en serviceavtale når alt er i drift. Da får beboerne en partner med detaljert kjennskap til løsningene og kompetanse til å ta vedlikehold og eventuelle utbedringsbehov.

Dette er et viktig poeng for et kooperativ: Over tid skjer det utskifting av både beboere og i styret. Det gjør adgangskontrollen sårbar hvis den er sydd sammen av løsninger fra ulike leverandører og er avhengig av personlig kunnskap hos en av beboerne. Da er det tryggere at kompetanse og systematisk oppfølging ligger hos leverandøren.

Landet rundt samarbeider Assa Abloy Opening Solutions med lokale sikkerhetssentre. De har nettopp den gjennomgående kompetansen på våre løsninger for adgangskontroll og elektroniske dørlåser.

Og med oss som en veletablert produsent i ryggen, kan både styre og beboere være trygge på oppfølging av både komponenter og drift i uoverskuelig fremtid.

Les mer på Låsbloggen

Kontakt meg om adgangskontroll: