Borettslag sameie hus i rekke

Elektronisk adgangssystem for borettslag og sameier

Når styret har fått i oppdrag å vurdere anskaffelse av et mer moderne adgangssystem, er det flere faktorer som bør veie inn: Brukervennlighet, fleksibilitet og god driftsøkonomi. På denne siden finner borettslag og sameier alt de trenger for å vurdere en oppgradering til en enklere håndtering av sikkerhet og adgang.

Nøkler på avveie betyr redusert sikkerhet for borettslag og sameier.

Holdninger til sikkerhet og adgang i borettslag og sameier

I et bofellesskap som har eksistert en stund er det ganske mange mennesker som har flyttet inn og ut i årenes løp. Med mekaniske låser i dørene, vil et ukjent antall nøkler ha kommet på avveie. De er mistet, noen er lånt ut og ikke returnert – mens andre har blitt med på flyttelasset.

I sum er det et ukjent antall personer som har tilgang til både garasjeanlegg, sykkelparkering, boder og ikke minst selve boligene.

En slik situasjon er ikke unik. Tvert imot er det en rekke borettslag og sameier som bør innse at sikkerheten ikke er på et akseptabelt nivå, med det man kan kalle et mekanisk adgangssystem. Uansett hvor pertentlige beboerne hevder seg å være, vil nøkler komme på avveie. Det svekker både sikkerheten i boligkomplekset og trygghetsfølelsen til den enkelte.

Et godt alternativ er et elektronisk adgangssystem, der låsene betjenes med adgangsbrikker, gjerne i kombinasjon med en personlig kode.

Koden holder dørene sikret så lenge den ikke røpes for uvedkommende. En brikke kan også komme på avveie, men da kan den slettes fra systemet og blir ubrukelig. En ny brikke koster ikke stort, og den kan beboerne få utstedt direkte fra styret eller en ekstern leverandør. På den måten opprettholdes sikkerheten.

Borettslag og sameier har ekstra utfordringer med sikkerheten på grunn av fellesområdene og inn- og utflytting. Derfor er det klokt å gjøre en vurdering av tiltak som kan bidra til at sikkerheten holdes på et godt nok nivå.

Elektroniske løsninger kalles gjerne «adgangskontroll». Det betyr ikke at beboerne skal oppleve at de blir kontrollert og overvåket, men at alle har et bevisst forhold til egen og felleskapets sikkerhet ved å ha kontroll på hvem som faktisk har adgang til oppganger, garasjeanlegg og andre fellesinnganger.

Gratis guide: Anskaffelse av adgangskontroll i borettslag og sameie Last ned nå ›
Sameiets anskaffelse av adgangskontrollsystem starter med å hente inn informasjon fra flere leverandører.

Hvordan kommer borettslaget i gang med adgangskontroll?

En praktisk start er å ta det grundig og systematisk. Ta kontakt med en lokal leverandør av elektroniske adgangssystemer og be om en orientering for styret om funksjoner og et kostnadsbilde. Det kan være flere leverandører å velge mellom, så det er lov å hente inn informasjon fra flere enn én.

I slike møter vil dere opparbeide en viss kunnskap om hvilke løsninger som finnes og hva som skal til for å dekke behovene. Neste skritt kan være å be den leverandøren dere foretrekker (så langt) å stille på en informasjonskveld for beboerne. Det bidrar til å skape trygghet for de som ikke har dybdekunnskap om adgangskontroll, noe som gjelder de fleste. Samtidig får leverandøren mye informasjon som gjør det enklere å sette sammen en løsning som innfrir behovene i sameiet eller borettslaget.

Etter noen runder med ulike leverandører, vil man komme i mål med en anskaffelse av adgangskontroll. Det krever litt innsats fra styret å fullføre løpet, men tenk på at dette arbeidet gir effekt i flere år fremover:

Varig sikkerhet og trygghet for beboerne, samtidig som det blir mindre arbeid på styrets medlemmer.

Les på Låsbloggen.

Hva koster adgangskontrollen?

Hvordan får man egentlig oversikt over de reelle kostnadene ved et elektronisk adgangssystem?

Svaret er å se på de totale kostnadene over tid og ikke bare prisen på det første innkjøpet og installasjonen av adgangskontrollsystemet. En rimeligere løsning kan bety kortere levetid eller utfordringer med å utvide anlegget med flere funksjoner i ettertid.

Systemet må følges opp med angitt vedlikehold for å oppfylle garantibetingelsene, og det er anbefalt å ha en serviceavtale med en ekstern partner gjennom hele adgangskontrollsystemets levetid.

Borettslaget anskaffer ikke bare en fysisk løsning, men en enklere hverdag når det kommer til sikkerhet og trygghet. Og ikke minst for styret er det snakk om mindre arbeidspress fordi forvaltningen blir enklere.

Les mer om kostnadene ved et adgangssystem.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›
Smartair er et velegnet adgangskontrollsystem for borettslag og sameier.

Hva er det beste adgangssystemet for vårt sameie?

Mange beboere i samme bygg med felles inngangsdører kan by på arbeidskrevende håndtering av nøkler. Da er et alternativ nøkkelfrie elektroniske låser som betjenes med en adgangsbrikke, et adgangskort eller en felles dørkode.

Det finnes en rekke ulike løsninger på markedet. Det mest praktiske og økonomiske alternativet er å anskaffe en felles eller todelt løsning fra én leverandør som også kan ta ansvar for hele eller deler av driften.

I praksis er det snakk om såkalte offline-løsninger der styret, driftsleder eller en ekstern tjenesteleverandør utsteder adgangsbrikker klar til bruk. Batteridrevet lås og kortleser/kodepanel uten behov for kablet strøm eller signaler til døren gir en smidig og rimelig oppstart av en slik løsning.

Hos Assa Abloy Opening Solutions har vi løsningen SMARTair som kan benyttes på både fellesdører og inngangsdøren til hver boenhet. Det innebærer at beboerne overlater døradministrasjonen til styret eller en annen driftsansvarlig. Løsningen er praktisk hvis det er en stor andel eldre mennesker borettslaget som foretrekker å overlate adgangskontrollen til andre.

Et alternativ er SMARTair på fellesdørene og eventuelt garasjeanlegg og Yale Doorman på beboernes inngangsdører. Da har hver enkelt kontroll med og ansvar for sin dørlås og drift av denne. Dette er løsningen for de som ikke ønsker at utenforstående skal ha mulighet til å låse seg inn i boligen. Det kan høres komplisert ut, men begge låsene betjenes med den samme adgangsbrikken. Og driftsoppgavene handler om å bistå beboerne ved tapt brikke eller nye brikker til nye eiere.

En klar fordel med disse alternativene er arbeid og kostnader knyttet til montering.  Dørmonterte enheter er designet for såkalt retrofit og er batteridrevne. Det betyr at det ikke er behov for å bore eller gjøre andre inngrep i døren.

Brannsikkerheten blir også ivaretatt uten at det bygger på seg ekstra kostnader. Døren til hver leilighet er et brannskille og kan ikke bores eller skjæres i uten at de mister sin klassifisering. Med et system som krever tilpasninger i dørbladet, vil alternativet være å bytte ut alle dørene.

Les også: Brukervennlig adgangskontroll i borettslaget

Drift av adgangssystem i borettslag og sameie

Når et adgangssystem er på plass, er det viktig å ha kontroll på rutiner for både drift og service. Driftsoppgavene handler om de daglige tingene som beboerne trenger:
  • Slette og utstede brikker og kort
  • Ta imot varsel om feil
  • Bestille fagfolk til utbedring

Servicedelen handler om å gå over mekanikk, elektronikk og programvare med faste intervaller for å forebygge problemer og sikre optimal drift.

I en hektisk hverdag kan det oppleves som et stort ansvar å håndtere slike ting selv. Derfor er det ikke uvanlig å sette bort driften av adgangssystemet til en tredjepart. En ofte valgt løsning er en kombinert drift- og serviceavtale, gjerne med den som leverer adgangssystemet. Det gir forutsigbarhet for både drift og kostnader.

Les også: Ansvar for drift av adgangskontrollen i borettslaget

Sameiet får mest utbytte av en leverandør som gjør mer enn bare å selge dere et adgangssystem.

Den beste leverandøren av elektroniske dørlåser til borettslaget

Når borettslaget eller sameiet skal anskaffe et moderne adgangssystem, er det avgjørende å finne en lokal leverandør som kan bistå dere hele veien. Det skaper en nærhet og forutsigbarhet som gir uttelling for både økonomi og driftssikkerhet. Å handle litt her og der hos flere aktører kan fort gi det motsatte resultat.

Se etter en leverandør som kan levere både låskasser, automatikk og selve adgangskontrollen. Den samme aktøren bør kunne ta både installasjonen og håndtere en serviceavtale når alt er i drift. Da får beboerne en partner med detaljert kjennskap til løsningene og kompetanse til å ta vedlikehold og eventuelle utbedringsbehov.

Dette er et viktig poeng for et kooperativ: Over tid skjer det utskifting av både beboere og styremedlemmer. Det gjør adgangskontrollen sårbar hvis den er sydd sammen av løsninger fra ulike leverandører og er avhengig av personlig kunnskap hos én av beboerne. Da er det tryggere at kompetanse og systematisk oppfølging ligger hos leverandøren.

Landet rundt samarbeider Assa Abloy Opening Solutions med lokale sikkerhetssentre. De har nettopp denne gjennomgående kompetansen på våre løsninger for adgangskontroll og elektroniske dørlåser. Og med oss som en veletablert produsent i ryggen, kan både styre og beboere være trygge på oppfølging av både komponenter og drift i uoverskuelig fremtid.

Les mer på Låsbloggen

Kontakt meg om adgangskontroll: