Assa Abloy Opening Solutions Norway Pando_FPB_001 R-900428

Bli kontaktet av våre fagressurser innen adgangskontroll

Et velfungerende adgangssystem krever kunnskap om bygg og brukere, samt kompetanse på hvilke løsninger som vil løse oppgavene best. Da er et samarbeid med en etablert leverandør en god metode.

Vi gir deg veiledning om

  • prosjektering av lås- og adgangssystem
  • anskaffelse av adgangskontroll og mekaniske løsninger
  • oppgradering av adgangskontroll
  • serviceavtale på adgangssystemer

Løsningene er tilpasset alt fra

  • mindre bygg til store universiteter og multinasjonale foretakselskaper
  • lokaler uten nettverk til helintegrerte løsninger med alarm, porttelefon og bookingsystem

Et godt sikkerhetssystem består av komponenter som fungerer godt sammen og garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere. Assa Abloy Opening Solutions Norway leverer kvalitet og fremtidssikre, brukervennlige løsninger for alle typer bygg og virksomheter.

Fyll ut skjemaet og få direkte kontakt med fagressurser hos Assa Abloy Opening Solutions Norway eller en av våre lokale samarbeidspartnere.