TS 4 Drift hoved wide.jpg

Drift og fornyelse av låssystem- og adgangskontroll

Både adgangskontroll og låssystemer vil bli modent for utskifting etter noen års drift. Dette er en god anledning til å undersøke alternativene. Den rette løsningen kan gjøre underverker for budsjettet, samtidig som hverdagen for driftsleder blir både enklere og mer effektiv.

Et adgangskontrollsystem gjør oppgavene enklere for driftsleder.

Hvorfor må bygget ha et adgangssystem?

Systemene som sikrer bygget skal takle balansen mellom å holde uvedkommende ute og at brukerne ikke skal hindres i sin daglige ferdsel i bygget.

I et eldre bygg med flere leietakere hadde man ulike nøkler til hoveddør, kontorer, arkiv og kjeller. I dag er minstekravet fra brukerne et patentert låssystem med én nøkkel til alle dører. Dette kalles også et mekanisk adgangssystem. Drift og forvaltning av denne løsningen kan være krevende nok. Hver gang noen mister en nøkkel, må låsesmeden rykke ut og erstatte alle sylindre denne nøkkelen passet til. Og etter en del år er det knapt mulig å holde oversikt over hvor mange nøkler som er mistet eller ikke levert tilbake ved leiekontraktens utløp.

Et adgangskontrollsystem befinner seg på et helt annet nivå. Elektroniske låser og kortlesere betyr at brukerne kan benytte det samme adgangskortet til hoveddør, kontorer, lager og garasje. Driftsmessig er det enklere og billigere å rydde opp ved tap av adgangskort. Det slettes fra systemet, og et nytt adgangskort aktiveres - gjerne av driftsleder selv.

Modernisering av et bygg kan med fordel omfatte oppgradering til elektronisk adgangskontroll. Det gir fleksibilitet med tanke på ulike leietakere med ulike sikkerhetsbehov, som spekteret fra bank til butikk. Nivået på sikkerheten synker ikke, etter som de gamle kortene ikke er noen risiko. Forvaltningen er grei å forholde seg til, og brukerne kan foreta sine passeringer med minimale hindringer.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå

Trådløst eller kablet adgangskontrollsystem

Elektronisk adgangskontroll kommer i prinsippet i to varianter: Online og offline.

Offline adgangssystem har kortlesere som må mates manuelt med informasjon om nye brukere, programoppdateringer etc. Løsningen egner seg eksempelvis for mindre virksomheter med få dører.

Online-systemer innebærer kontinuerlig kommunikasjon mellom sentral og kortleser/låser. Hensikten med online-løsninger er å kunne overvåke status på systemet fortløpende. Uregelmessigheter kan oppdages umiddelbart.

Forbindelsen mellom dør og sentral er kablet eller trådløs - eller en kombinasjon av de to. Hva som egner seg i det enkelte bygg avhenger av forhold som byggets egenskaper, tilgjengelige budsjetter og sikkerhetsbehov

Trådløs forbindelse er rimeligere enn kablet og gir en god løsning der signalene slipper greit gjennom. Med vanskeligere signalforhold er det praktisk med kablet forbindelse. Betong og stål kan gjøre det krevende å legge kabler ved rehabilitering hvis veggene er lukket. Da er ofte svaret en kombinasjon av kablet og trådløs forbindelse.

Les mer: Skal jeg velge trådløs eller kablet adgangskontroll?

Manglende adgangssystem i yrkesbygg gir uoversiktlig og kostbar drift - og redusert sikkerhet.

Hva risikerer du uten et adgangssystem?

Å droppe adgangssystem er ganske uaktuelt i offentlige eller kommersielle bygg i dag. Det ville innebære at hver leietaker selv skulle avgjøre valg av type lås. Straks det er en felles inngangsdør, tvinger det seg frem behov for i det miste en mekanisk løsning i form av et patentert låssystem. Det realistiske er derfor å se på vilkårene for daglig drift og forvaltning med henholdsvis mekanisk og elektronisk adgangssystem.

Med det mekaniske adgangssystemet oppnår man god sikkerhet fordi systemet er patentert, slik at eierskapet må dokumenteres for å kunne få kopiert nye nøkler. Det gir kontroll på hvem som har tilgang til ulike soner.

Et elektronisk adgangssystem gir derimot driftsansvarlig i tillegg adgangskontroll. Med bruk av adgangskort og pinkode dokumenteres hvilket kort som benyttes hvor og av hvem. Tilganger kan endres digitalt i adgangssystemet, og i et online system blir driftsproblemer varslet umiddelbart.

Utfordringen med et patentert låssystem dukker opp når noen mister en nøkkel. Å opprettholde sikkerheten innebærer at en låsesmed må skifte sylindre på de berørte låsene. Denne mekaniske varianten er beskyttet av et patent som ikke varer evig. Når det utløper, vil låssystemet være sårbart for ulisensiert nøkkelkopiering. Da kan uvedkommende ta seg inn i bygget.

Systemet vil uansett ha fått noen år på bakken og være modent for utskifting til mer moderne og sikrere systemer. Budsjettmessig kan det være en utfordring å oppgradere alt på en gang, med ny lås på samtlige dører.

Med et elektronisk adgangskontrollsystem kan man selv påvirke utskiftingstakten, og mye handler om oppgradering av programvare.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå

Online adgangskontroll gir enklere håndtering av adgang og sikkerhet i lokaler med høy trafikk og komplekse soner.

Bruksområder for ulike typer lås- og adgangssystem

Ulike systemer er beregnet på ulike bruksområder.

Online adgangssystem

Slike løsninger blir tatt i bruk i stadig flere bygg. De egner seg i større virksomheter og i mer omfattende bygg med flere virksomheter.

Muligheten til å administrere låser og adgangskort over nettverk gjør online-løsningen brukervennlig for å håndtere adgang og sikkerhet i lokaler med høy trafikk og komplekse soner. Det vil si der mange mennesker passerer mange dører inn og ut av soner med ulike nivåer på sikkerheten.

Slike omgivelser gir behov for å overvåke trafikk og driftsstatus i sanntid, og en god online adgangskontroll gir nettopp slike data på en forståelig måte som letter forvaltnings- og driftsoppgavene.

Les mer: Lavere kostnader med adgangskontroll i treningssenter og offentlige bygg

Offline adgangssystem

Ved første øyekast ser man liten forskjell på denne varianten sammenliknet med et online system. Denne varianten er frikoblet fra et nettverk, slik at oppdaterte data med ny programvare og endring av brukere i adgangssystemet må overføres manuelt med mellomlagring på et adgangskort.

Løsningen er rimeligere og derfor populær hos mindre virksomheter med få dører, liten trafikk og et lavere kontrollbehov.

Sikkerhetsmessig står den ikke tilbake for den tilkoblete løsningen. Brukere med et over snittet sikkerhetsbehov foretrekker gjerne et offline system for å eliminere risikoen for tapping av datatrafikk i nettverket.

Elektromekanisk adgangssystem

Denne hybriden egner seg der det er behov for en samlet adgangskontroll i bygninger som er spredt over et større geografisk område og der det ikke er tilgang til strøm.

Sylinderen er elektronisk, men våkner til liv først når en elektromekanisk nøkkel settes inn. Nøkkelen mates med autorisasjon til de dørene brukeren har behov for tilgang til, i prinsippet på samme måte som en såkalt systemnøkkel. Sylinderen bekrefter autorisasjonen, og først da er det fysisk mulig å vri nøkkelen rundt og låse opp.

Les mer om Cliq remote fjernstyrt låssystem.

Patentert låssystem

Teknologisk sett er dette det enkleste adgangssystemet, og det har vært brukt i generasjoner. Folkelig fremstilt benyttes en «systemnøkkel» som er tilpasset tilgangsbehovene for hver enkelt bruker.

Her er det med andre ord ikke adgangskontroll, men tilgangsstyring. Systemet egner seg for mindre virksomheter med lav trafikk og få soner. Sikkerheten er god så lenge man har oversikt over brukernes nøkler og så lenge sylindre kodes om av en låsesmed når nøkler havner på avveie.

Planlegg behovene innenfor sikkerhet, adgang og drift sammen med en etablert leverandør.

Etablering av et adgangssystem

Før det investeres i et adgangssystem, er det smart å foreta en vurdering av behovene sammen med folk som kan faget. Først da får du svar på om og eventuelt hva slags løsning bygget trenger.

En låsesmed vet å stille de rette spørsmålene for å finne ut hva som gir den beste kombinasjonen av sikkerhet, adgangskontroll og fleksibilitet for brukerne.

 • Ett poeng er antall mennesker som bruker bygget daglig.
 • Like viktig er omfanget av besøkende.
 • Og hvor mange virksomheter holder til i lokalene?
 • Har disse behov for ulike nivåer av sikkerhet?

Låsesmeden vil også kalkulere inn mulige fysiske utfordringer:

 • Byggematerialer av betong og stål kan bety behov for å forsterke signalene i trådløse systemer.
 • Ett felles adgangssystem spredt på flere bygg krever sine løsninger.
 • Mulig radiostøy i lokalene må avklares.
 • I tillegg er det ryddig å se på hva slags budsjett driftsavdelingen har til slike formål.

Dermed er det ikke sagt at etablering av elektroniske adgangssystemer er så vanskelig og kostbart. Dette er velprøvde løsninger, og utfordringene har andre vært utsatt for tidligere.

Poenget er at mulige utfordringer må avklares for at den rette adgangskontrollen monteres på riktig måte. Derfor er det klokt å gjøre forberedelsene sammen med en etablert leverandør.

Les mer: Slik velger du rett type adgangskontroll

Adgangssystem: Drifte selv eller sette bort?

Drifte adgangssystemet selv eller sette det bort?

Et adgangssystem kan driftes på flere måter:

 • Et driftsselskap kan ta seg av driften
 • Leverandøren av systemet kan stå for driften
 • Selskapet kan drifte selv

Å sette bort driften er et godt alternativ dersom det virker som en for stor jobb å gjøre dette selv. Vi ønsker likevel å belyse et element som gjør driftsoppgavene betydelig mer overkommelige: en god serviceavtale.

Har man en solid serviceavtale, trenger man ikke uroe seg for vedlikehold og reparasjoner. En profesjonell aktør kommer med jevne mellomrom og sjekker at alt fungerer som det skal, og dersom noe går i stykker eller uforutsette feil eller mangler skulle oppstå, er hjelpen bare en telefon unna.

I praksis vil dette si at mange av de oppgavene som inngår i det å ha ansvar for driften selv, vil være naturlig å integrere i andre serviceroller i bygget, som hos driftsleder, vaktmester eller resepsjonist.

De viktige batteriene

Batteribackup spiller en sentral rolle i et elektronisk adgangssystem fordi den alene er den komponenten som sørger for strømtilførsel ved strømbrudd. Mangel på vedlikehold her kan få katastrofale følger.

Riktig temperatur og ventilasjon er to av flere faktorer som er med på å legge til rette for batteribackupens maksimale levetid. Korrekt strømtilførsel spiller også en rolle.

En serviceavtale med leverandøren vil bidra til at slike forhold holdes optimale og gir anlegget lengst mulig levetid. Dette er normalt en del av service og vedlikehold av selve adgangssystemet. På denne måten kan man være føre var og unngå å havne i en situasjon hvor strømmen går og batteribackupen ikke fungerer som den skal. Kravene til hvor mange timer med reservestrøm batteriene skal kunne gi, bestemmes blant annet av om det inngår alarm i systemet eller ikke.

Forbruket er avgjørende for hvor stor backup du trenger. Det er mulig å ettermontere batteribackup slik at den hele tiden imøtekommer det behovet forbruket i et system krever.

Les mer om temaet på Adgangsbloggen.

Hva koster et adgangskontrollsystem?

Hvordan får man egentlig oversikt over de reelle kostnadene ved et elektronisk adgangssystem? Heller enn å se på investeringskostnadene, kan det være smart å fokusere på helheten: Hvilke andre gevinster kan man hente ut av en effektiv adgangskontroll?

Pris og funksjonalitet henger ofte sammen. De ressursbesparelsene et velfungerende adgangssystem vil gi, vil på sikt gjøre at det lønner seg å investere i kvalitetsløsninger tilpasset de eksisterende behovene.

For å velge mellom de ulike leverandørene som tilbyr elektroniske adgangssystemer, kan man med fordel se på hvor mye av informasjonen i eget system man vil få tilgang til. Her er det store forskjeller på hva leverandørene tilbyr. Det samme gjelder muligheten for å implementere andre funksjoner i systemet.

Les mer om kostnader knyttet til adgangskontrollen her.

ARX, Smartair og Aperio dekker ulike behov innenfor adgangskontroll.

Adgangskontroll for ulike bruksområder

Adgangskontrollen i et bygg består av ulike løsninger som dekke ulike behov. Skallsikringen av ytre dører og porter har andre kvaliteter og funksjoner enn soner innomhus. Hva slags adgangssystem som finnes fra før er også avgjørende for systemvalg. ASSA ABLOY utvikler løsninger som dekker alle behov. Her er en kort innføring:

ARX - intelligent adgangskontroll

Med et adgangssystem laget etter hybridmodellen, kan man mikse og sette sammen ulike sikkerhetskomponenter, uavhengig av om de er offline eller online. Slik kan man tilpasse sikkerhetsnivået til hvert enkelt dørmiljø, samtidig som man tar hensyn til bekvemmelighet, bevegelsesfrihet og budsjett.

Ved hjelp av High Intelligent Opening-teknologi (Hi-O) kan alle komponentene, som eksempel elektrisk sluttstykke, motorlås, solenoidlås, kortleser og åpneknapp kommunisere sømløst seg imellom, kun med sammenkobling i dørsentralen – ingen flere styreenheter og bokser er påkrevd.

Les mer om hvordan dette adgangssystemet fungerer.

Smartair: For overgang til elektronisk låsing

Mens Arx er et fullblods sikkerhetssystem, befinner Smartair seg i sjiktet under som adgangskontroll for enkel overgang fra et mekanisk til elektronisk adgangssystem. Systemet har mange av egenskapene til Arx, som tilbakerømning og ulike nivåer av sikkerhet til ulike tider av døgnet.

Sikkerhetsmessig er Smartair og Aperio på samme nivå, men det er vesentlige forskjeller: Smartair er et eget adgangskontrollsystem, mens Aperio er et bekvemmelighetsprodukt for innerdører og må integreres i et overliggende system.

Smartair kan integreres mot bookingløsninger som i en idrettshall eller et hotell. Løsningen fungerer like godt på et skap med hengelås som en hovedinngangsdør. Løsningen er trådløs og kan benyttes offline eller online, avhengig av behov og budsjett. Bruksområder kan være kontorutleie i næringsbygg, hotell, studentbolig, internat eller borettslag.

Installasjonen oppfattes som enkel, spesielt fordi det ikke er behov for sentral kabling. Det er heller ikke behov for massiv opplæring av den som får ansvaret for drift av løsningen og håndtering av adgangskort og brikker grunnet det enkle administrasjonsprogrammet. Enda et hakk enklere er det også blitt med adgangsmediet integrert i en app på smarttelefonen ved hjelp av blåtann-teknologi, kalt Openow.

En nyttig egenskap i et oppgraderingsprosjekt er gjenbruk av eksisterende låskasse. Så lenge det er en fallelås av skandinavisk standard, må den ofte ikke skiftes ut.

Les mer om Smartair på Adgangsbloggen.

Aperio: For intern utvidelse av adgangskontrollen

Trådløse Aperio-låser kommer som et knippe løsninger for å plusse på et senere behov for intern adgangskontroll.

Ved dagens moderne bygg er det vanlig at man ønsker et nøkkelfritt system der adgangen tildeles via adgangskort. Det betyr at man har lesere hele veien fra ytterdør inn til kontoret eller arkiv/tekniske rom og kan enkelt sperre, endre og håndtere kortene fleksibelt og sikkert.

Installering av et tradisjonelt elektronisk adgangskontrollsystem krever store, kostbare inngrep med installering av kabelvei. Dette er grunnen til at de fleste systemer kun er installert på dører med ekstra høye sikkerhetskrav. Alle andre dører blir som regel utstyrt med mekaniske låser, som umuliggjør kontroll og enkel adgangshåndtering.

Med Aperio-enheter på innvendige dører oppnår man en installasjon med minimalt med kabeltrekking enten man velger en trådløs online løsning eller en offline løsning. Velger man online får man logg og fleksibilitet til å kunne styre døren der og da samt raskere kontroll ved tap av kort. Velger man offline får man ingen kabelkost og fleksibilitet til å kunne flytte utstyret hvor man vil.

Aperio kan betjenes med de samme adgangskortene som brukes i eksisterende adgangskontroll. Utvalget er omfattende, fra enkel montering i eksisterende lås til høysikkerhets, sertifiserte låser. Løsningen krever også lite vedlikehold.

Les også: Smarte løsninger for innvendige dører

Cliq Remote

Dette er et elektromekanisk adgangssystem egnet til både å integrere eksisterende mekaniske låser i adgangskontrollen og etablere adgangskontroll i spredte lokasjoner.

Kjernefunksjonen i Cliq Remote er at én elektromekanisk nøkkel kan autoriseres til å kunne låse opp flere låser. Mens sylindrene er strømløse, er nøkkelen utstyrt med et batteri som også forsyner sylindrene ved bruk. Når nøkkelen settes inn, skjer det en Triple DES-kryptert digital kommunikasjon med sylinderen med for å bekrefte at nøkkelen er autorisert. En kvitteringstone bekrefter adgangen før nøkkelen kan vris rundt i låsen. Sikkerhetsnivået kan reguleres ved å velge mer og mindre avanserte sylindre.

Denne løsningen kan fullt ut gi en skallsikring på høyeste nivå og er spesielt egnet for å administrere tilgang til flere bygg som ligger spredt over større områder. Hvis en montør skal rette feil i en basestasjon eller trafostasjon, er vedkommende vanligvis avhengig av tilgang til den rette nøkkelen. Det kan medføre ekstra kjøretid.

Med en elektromekanisk Cliq-nøkkel, kan montøren få autorisasjon til denne over nettet og låse seg inn uten forsinkelser.

Les mer om hva slags utfordringer Cliq kan bidra til å løse.

Cliq Remote administreres med et nettbasert verktøy der den som forvalter løsningen kan tildele og avslutte tillatelser i en nettleser. Sikkerheten ligger i at pc-en som benyttes må være utstyrt med et spesielt sertifikat.

Adgangssystemet trenger ikke kabling. Det gir rimelig installasjon og gjør det vanskelig å se dette adgangssystemet med det blotte øye. Dette er en fordel dersom du ikke ønsker at forbipasserende eller besøkende skal vite hvor høyt sikkerhetsnivå du har på bygget eller byggene.

Cliq er en enklere versjon av Cliq Remote og har noe mer begrensede funksjoner.

Smarttelefon som adgangskort

Teknologisk kan en smarttelefon brukes som et alternativ til et tradisjonelt plastkort. Begge er utstyrt med radioforbindelse som kan kommunisere med kortlesere. Adgangskortet benytter NFC, mens mobilen har både NFC, blåtann, wifi og mobil dataforbindelse.

En bruker får tildelt autorisasjon til sin mobilapp via telefonens internettforbindelse. Mobilen brukes på samme måte som et adgangskort: Ved å vise den for kortleseren utveksler de to data over en blåtann-forbindelse.

Fordelen for bruker er å slippe adgangskortet. Ulempen kan oppfattes å være en ekstra belastning av batteriet ved å holde blåtann aktiv hele tiden. Den nye lavenergiversjonen Bluetooth Low Energy (BLE) krever derimot lite strøm og vil påvirke batteriet i langt mindre grad.

For systemeier er det arbeidsbesparende å kommunisere med programvare på brukernes mobiler fremfor å utstede og erstatte adgangskort. Ingen fysisk overlevering er nødvendig. Sperring av adgang og nye tilganger er også enklere og raskere.

«Alle» har smarttelefon, og teknologien er både velutviklet og brukervennlig. Likevel er den ikke mye brukt i elektroniske adgangssystemer. Ifølge Gartners Predict-rapport for 2017 benyttes smarttelefoner som erstatning for eller i tillegg til adgangskort i kun fem prosent av all verdens virksomheter. I tillegg er det en del hoteller som har funnet det nyttig å erstatte gjestenes kort med en app på mobilen.

Les mer om adgangskortet integrert i smarttelefonen.

Oppgradering eller utvidelse av adgangssystemet krever grundig kartlegging av behovene.

Den beste løsningen ved oppgradering eller utvidelse av adgangssystemet

På et visst punkt blir svakhetene og de mangelfulle funksjonene ved den eksisterende adgangskontrollen for drøy kost. Alderen gjør sitt, og ikke så oppdatert teknologi kan bli litt vel ressurskrevende. En oppgradering må til.

Utgangspunktet for å vurdere hvordan man best oppgraderer eksisterende system er derfor å identifisere akilleshælen. Det er nyttig å peke så presist som mulig på hva som er mangelfullt og må forbedres. Ofte er det lett å se hva som ikke fungerer, men mer utfordrende å beskrive og konkretisere den ideelle løsningen. Valg av leverandør blir derfor viktig når et adgangssystem skal oppgraderes.

En god leverandør sørger for å skaffe en oversikt over systemet og hvilke oppgraderingsmuligheter som foreligger, tilpasser seg et gitt budsjett og gir faglige råd om hvilken løsning man vil være tjent med.

Les mer på Adgangsbloggen.

Studentsamskipnaden i Trondheim har digitalisert adgangskontrollen med ARX.

ARX adgangskontroll: Styrer studentboliger i tre byer

Studentsamskipnaden i Trondheim har oversikt over adgang og sikkerhet i studentboligene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. Målet er å digitalisere adgangskontrollen i all bygningsmasse, og Assa Abloy Opening Solutions Norway er samarbeidspartner.

Så langt forvalter drifts- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann nærmere 1000 elektroniske dørmiljøer og har gode erfaringer.

 • Kortlesere hele veien fra ytterdør, garasje, boder og inn til hybel
 • Enkle rutiner for å utstede, sperre og endre adgangskort
 • Enkelt følge opp endringer blant leietakere, med kun ett sikkerhetssystem å forholde seg til
 • Virksomheten selv kan regulere tilganger helt ned til enkeltpersoner

Normann beskriver samarbeidet med Assa Abloy Opening Solutions Norway slik:

— De er veldig tilgjengelige når vi trenger hjelp. Lett å føre en dialog på e-post og i det hele en god oppfølging gjennom faste møter.

Les hele saken på Adgangsbloggen.

Kontakt meg om adgangskontroll: